Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Warszawa, ul. Krucza 38/42

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz nad wprowadzaniem do obrotu wyrobów budowlanych.

podobne firmy