Podatek od domu jednorodzinnego, działki i obiektów na działce. Ile zapłacimy?

Wojciech Lechowski
Zarówno od domu, jak i gruntu i niektórych obiektów na działce, trzeba płacić podatek. Jego wysokość zależy od stawek ustalonych przez gminę oraz powierzchni.
Zarówno od domu, jak i gruntu i niektórych obiektów na działce, trzeba płacić podatek. Jego wysokość zależy od stawek ustalonych przez gminę oraz powierzchni. MichaelRosenwirth - 123RF
Podatek od nieruchomości (domu, działki i obiektów na niej) obowiązuje praktycznie każdego, kto nieruchomość posiada bądź jest jej użytkownikiem. Poniżej opisujemy, za co faktycznie trzeba płacić, na jakiej podstawie ustalane są stawki podatku i w jakich terminach należy je regulować.

Podatkiem od  nieruchomości objęte są grunty (oprócz rolnych i leśnych), budynki, a także mieszkania i lokale użytkowe posiadające księgi wieczyste. Do uiszczania podatku zobowiązani są właściciele wymienionych nieruchomości, ich posiadacze samoistni (faktyczni użytkownicy), użytkownicy wieczyści oraz posiadacze mienia publicznego.

W przypadku kupna nieruchomości (np. mieszkania) należność omawianego podatku wymagana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił zakup. Natomiast przy budowie domu jednorodzinnego podatek powinien być naliczany po 1 stycznia nowego roku kalendarzowego (np. budowę zakończono lub zaczęto użytkować dom w czerwcu 2019 r., podatek zostanie naliczony od 1 stycznia 2020 r.).

W celu umożliwienia naliczania opłat, o kupnie nieruchomości bądź fakcie zakończeniu budowy należy w terminie 14 dni poinformować odnośny urząd gminy (poprzez złożenie specjalnego formularza). Wysokość zobowiązania podatkowego każdorazowo ustalana jest w decyzji administracyjnej. Płatności dokonuje się zatem dopiero po otrzymaniu takiej decyzji.

Sprawdź: Jakie najważniejsze zmiany w prawie wprowadzono w 2019 r. (działki, mieszkania, kredyty)

Podatek od nieruchomości – ile zapłacisz?

O wysokości należnego podatku od nieruchomości decydują dwa czynniki – stawki obowiązujące w danej gminie oraz wielkość gruntu lub budynku (względnie wartość budowli). Gminy ustalają stawki podatku indywidulanie, przy czym stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne (wynikające z ustawy i ogłaszane na dany rok przez Ministerstwo Finansów). Dość częstą praktyką gmin jest ustalanie stawek podatkowych na poziomie maksymalnych.

W roku 2019 maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o około 1,6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2018 r i od gruntów wynoszą:

 • 0,93 zł/m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • 0,49 zł/m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności przez organizacje pożytku publicznego;
 • 3,09 zł/m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (zgodnych z ustawą rewitalizacyjną z dnia 9 października 2015 roku);
 • 4,71 zł/1 ha powierzchni gruntów położonych pod wodami powierzchniowymi płynącymi lub stojącymi.

Maksymalne stawki podatku od budynków kształtują się następująco:

 • 0,79 zł/m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;
 • 23,47 zł/m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz mieszkalnych częściowo zajętych na działalność;
 • 10,98 zł/m² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym;
 • 4,78 zł/m² powierzchni użytkowej budynków związanych z działalnością leczniczą i zajmowanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
 • 7,90 zł/m² powierzchni budynków przeznaczonych na statutową działalność organizacji pożytku publicznego.

Budowla a podatek od nieruchomości

Polskie przepisy prawa rozróżniają budynek oraz budowlę i traktują je odmiennie w przypadku podatku od nieruchomości. Wysokości podatku dla budowli nie ustala się w oparciu o ich powierzchnię użytkową, a warunkuje wartością określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Podatek ten wynosi 2% wartości budowli.

Wyjaśniamy: Wszystko, co musisz wiedzieć o użytkowaniu wieczystym w 2019 r.

Mierzenie powierzchni gruntów i budynków w celu zgłoszenia ich do opodatkowania

Właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy zgłaszający nieruchomości do objęcia podatkiem są zobowiązani podać wielkość tych nieruchomości. W przypadku gruntów sprawa jest prosta, ponieważ ich powierzchnia musi być zgodna z danymi zawartymi w ewidencji. Natomiast udział w gruncie znajdującym się pod budynkiem wielorodzinnym określa akt notarialny zakupu nieruchomości.

Jednak już budynki jednorodzinne wymagają dokonania indywidualnych pomiarów. Na potrzeby ustalenia wysokości podatku od nieruchomości budynek mierzy się na wszystkich jego kondygnacjach po wewnętrznej długości ścian.

Kondygnacją jest tak poddasze użytkowe, jak i podziemny garaż, suterena czy piwnica. Przy czym pomieszczeń o wysokości poniżej 1,4 m nie wlicza się do powierzchni użytkowej w ogóle, a pomieszczenia o wysokości od 1,4 do 2,2 m traktuje jako 50% powierzchni użytkowej. Do opodatkowania nie zgłasza się również powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych.

Za co nie płaci się podatku od nieruchomości?

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie płacą podatku od nieruchomości za:

 • grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki i użytki ekologiczne;
 • grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków (pod warunkiem ich utrzymywania i konserwacji zgodnej z przepisami o zabytkach);
 • budynki gospodarcze lub ich części, które są wykorzystywane na działalność leśną, rybacką oraz rolniczą (np. hodowlę zwierząt futerkowych, uprawy szklarniowe, prowadzenie pasiek);
 • działki przyzagrodowe (dotyczy osób należących do rolniczej spółdzielni produkcyjnej);
 • grunty, altany działkowe, obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m², infrastrukturę ogrodową (pod warunkiem zlokalizowania tych gruntów i obiektów w rodzinnych ogrodach działkowych).

Ponadto gminy mogą wprowadzać indywidualnie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Informacji na ten temat warto poszukać na ich stronach internetowych lub bezpośrednio w siedzibach urzędów.

Terminy płacenia podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości płaci się najczęściej w czterech ratach przypadających na następujące terminy w każdym roku kalendarzowym:

 • 15 marca;
 • 15 maja;
 • 15 września;
 • 15 listopada.

Osoby, dla których podatek nie przekracza kwoty 100 zł rocznie uiszczają go jednorazowo w terminie do 15 marca każdego roku. Jeśli decyzja od  gminy została odebrana po terminie płatności, podatek należy zapłacić w ciągu najbliższych 14 dni.

 

od 12 lat
Wideo

Jak złodzieje oznaczają domy, które chcą okraść?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na e-sciany.pl e-sciany.pl